Klub

e-mail:  ukssatori@interia.pl
 
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 42/7
 
NIP 635-16-61-836
 
NR konta klubu PKO BP SA oddział Mikołów
nr 47 1020 2528 0000 0802 0015 3924

INSTRUKTORZY PROWADZĄCY ZAJĘCIA

 

Patrycja Lalik - 502 678 748

Rafał Lalik - 793 178 810